Örnekler

Farklı soru tipleri ve sonuçları aşağıda görebilirsiniz

Klasik Anket Klasik, manuel giriş yöntemi

Tamamen kullanıcı girişine dayanan, özel bir çaba gerektirmeyen, sade veri toplama yöntemi...

Talep Edin Bize Sorun

Likert Anket Ölçekler için ideal

Akademik ölçekler için ideal, otomatik hesap yapılabilen (isteğe bağlı) ve anında sonuç gösterebilen (isteğe bağlı) veri toplama yöntemi...

Talep Edin Bize Sorun

Özel Dinamik Anket Karma, gelişmiş ve üst düzey veri toplama yöntemi

Akademik çalışmalar başta olmak üzere tüm soru tiplerini barındıran ve üst düzey yönetim gerektiren gelişmiş veri toplama yöntemi.

Veri toplayabilir, çevrimiçi rehberler hazırlayabilir ve bunları içeren testler uygulayabilirsiniz (ön test - son test)

Bireye özel (unique) katılımcı numarası vererek olası hatalı girişleri düzenleyebilirsiniz.

İsteğe bağlı olarak özel kodlar geliştirilerek, daha dinamik, daha heyecanlı ve daha interaktif katılım sağlayabilirsiniz.

Talep Edin Bize Sorun