Veri Türleri


 • Parametrik Veri nedir?
  • Birimlerin ölçüm ve tartım sonucu elde edilen sayısal özellikleri belirten değerlerdir.
  •   
  • - Sürekli parametrik veri:
  • Belirli bir aralıktaki bütün değerleri alabilirler. 
  • Reel sayı karakterli değerler alırlar.
  • Ölçü - tartı ile elde edilirler.
  • Kullanım kolaylığı için yuvarlanabilirler.
  • Örnek: Yaş, uzunluk, ağırlık, güç, zeka seviyesi,sıcaklık, hız, basınç...
  •    
  • - Kesikli parametrik veri:
  • Belirli bir aralıktaki her bir değeri alabilirler (değerlerin tamamını alamazlar).
  • Tamsayı karakterli değerler alırlar.
  • Sayımla elde edilirler.
  • Örnek: Öğrenci sayısı, çocuk sayısı, gazete sayısı, taksi sayısı...
 •    
 •    
 • Nonparametrik Veri nedir?
  • Birimlerin kalite, kategorik ya da isimsel olarak belirtilen karakteristik özelliklerini, durumlarını ve pozisyonlarını belirten değerlerdir.
  • Gözlemlere göre değişiklik gösterebilirler.
  • Objektif ölçüm yapılamaz.
  • Tür ve çeşit yönünden farklılık gösterebilirler.
  •   
  • - Nominal nonparametrik veri:
  • Örnek: Medeni durum, bölge, şehir, ülke, renk, meslek...
  •    
  • - Ordinal nonparametrik veri:
  • Örnek: Öğrenci sayısı, çocuk sayısı, gazete sayısı, taksi sayısı...
×