Terimler


 • Veri nedir?
  • Ölçüm, sayım, deney, gözlem ya da araştırma yolu ile elde edilen parçacıklardır.
  • Örnek: "Yaş, cinsiyet, boy, kilo, yer, saat gibi her türlü bilgi parçacığı..."
 •   
 •   
 • İstatistik nedir?
  • Herhangi bir konuyu incelemek için gerekli verilerin toplanması, toplanan verinin değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucu karara varılmasını sağlayan bilim dalıdır.
  • Örnek: "Ankara ili nüfusunun yüzde kaçı erkektir? Ankara ili nüfusunun ortalama yaş düzeyi nedir?"
 •   
 •   
 • Parametrik nedir?
  • Sayısal özelliklerini belirten serilerdir.
  • Örnek: "Yaş, çocuk sayısı, boy, kilo..."
 •     
 •   
 • Nonparametrik nedir?
  • Karakteristik özellikleri, durumları ve poziyonları belirten serilerdir.
  • Örnek: "Cinsiyet, kan grubu, renk, evreler..."
 •   
 •   
 • Nitel - Nicel nedir?
  • Nicel (kantitatif): Miktar belirtir.
  • Örnek: "100 kg, 100 cm"
 •   
  • Nitel (kalitatif): Özellik belirtir.
  • Örnek: "Kırmızı, Erkek, 0 Rh(+)"
 •   
 •   
 • Nominal nedir?
  • Karşılaştırma yapılamayan, isimsel değer türüdür.
  • Örnek: "Pi sayısı, Para birimi, Cinsiyet, Göz rengi"
 •     
 •   
 • Ordinal nedir?
  • Sıralama yoluyla karşılaştırılabilen değer türüdür.
  • Örnek: "İlköğretim - Lise - Üniversite" ; "1.sınıf - 2.sınıf - 3.sınıf"
 •   
 •   
 • Tablo 1: Sınıf yaş durumu

  Yaş Sayı
  Kat. 1 15 - 19 20
  Kat. 2 20 - 24 21
  Kat. 3 25 - 29 20
  Kat. 4 30 - 34 24
  TOPLAM 85
 • Sınıf (kategori) sınırı nedir?
  • Bir veri setindeki bir kategorinin alt ve üst değerleridir.
  • Örnek: "Kategori 1 için => 15 -19" ; "Kategori 3 için => 25 - 29"
 •     
 •   
 • Sınıf aralığı nedir?
  • Bir veri setindeki bir kategorinin alt ve üst değerleri arasındaki mesafedir.
  • Kategoriler arası eşit olmalıdır.
  • Örnek: "Kategori 1 için => (19 - 15) + 1 = 5" ; "Kategori 2 için => (24 - 20) + 1 = 5"
 •   
 •   
 • Sınıf sayısı nedir?
  • Bir veri setindeki toplam kategori sayısıdır.
  • Örnek: "Kategori 1, 2, 3, 4 = 4"
 •   
 •   
 • Dağılım aralığı nedir?
  • Bir veri setindeki alt ve üst değerleri arasındaki mesafedir.
  • Örnek: "Tablo 2 için => 34 - 15 = 19"
×