Normal Dağılım


 • Normal Dağılım nedir?
  • Sayısal verilerin analizinin yapılabilmesinin şartlarından biri de verilerin dağılmasıdır.
  • Verilerin normal olmaması analiz sonuçlarının yanlış çıkmasına neden olmaktadır.
  • Normal dağılım sürekli ve simetrik bir dağılımdır.
  • Normallik durumunda aritmetik ortalama, tepe değeri ve ortanca değerleri birbirine eşittir.
  • Standart normal dağılımın ortalaması "0", varyansı "1" dir.
  • Dağılımın şekli çan eğrisine benzer.
  •   
  •   
  • Dağılımın normal olup olmadığı SPSS programında (en sık);
   • "Kolmogorov - Smirnov" ve "Shapiro - Wilk" (en tutarlı) testleri tespit edilebilmektedir.
  •   
  •   
  • Yapılan testler sonucunda Sig. değeri;
   • 0,05'ten büyük ise veri dağılımı "NORMAL"dir.
   • 0,05'ten küçük ise veri dağılımı "NORMAL DEĞİL"dir.
  •   
  •   
  • Veri dağılım durumuna göre uygulanacak olan test değişmektedir.
×