İstatistik Test Seçimi


 • Verilerin tipine, değişken sayısına ve aranan değere göre uygulanacak test değişmektedir.
 •   
 • SIK KULLANILAN TESTLER  
 •   İstatistik Test Seçimi
 • Ki kare uyum testi - Ki kare ilişki testi
 • Pearson's r testi - Spearman's rho testi
 • One Sample (Tek Örneklem) T Test - Binom Testi
 • Independent Samples (Bağımsız Örneklem) T Test - Mann-Whitney U Test
 • One Way (Tek Yönlü) ANOVA Test - Kruskal-Wallis Test
 • Paired Samples (Eşleştirilmiş/Tekrarlı) T Test - Wicoxon Test
 • One Way Repeated (Tek Yönlü Tekrarlı) ANOVA Test - Friedman Test
 •   
 •  
 •   
 •   
 •   
 •  
×