Grafikler


Verilerin genel eğilimini, dağılımını kolayca görebilmek ve kabaca görsel bilgi elde edebilmek için verileirn grafikleri çizilir. Verilerin analizi yapılmadan önce grafiklerin çizilmesi, veriler için en uygun analiz tekniğinin bulunması açısından faydalıdır. Grafikler ile incelenen olaylar için genel anlamlar çıkartılabilir. İstatistiksel analiz yapılmadan incelenen olaylar için karar vermek bilimsel bir hatadır.

Kısaca; Grafik fragmandır. Analiz yapılmadan tam olarak ne sonuç alınacağı bilinemez.

  

Grafikler temel olarak aşağıda biçimlerde gösterilir.

 •   
 •   
 •   
 • Çubuk (bar) Grafik
 • Çubuk (bar) Grafik
  • Kategorik ya da benzer ölçüye sahip değişkenlerin büyüklükleri karşılaştırılır.
  • Bu grafikte yatay eksende kategoriler dikey eksende ise frekansları yer alır.
  • Çizilen sütunların genişlikleri eşittir.
 •   
 •   
 •   
 • Çizgi (line) Grafik
 • Çizgi (line) Grafik
  • Sınıflandırılmış serilerde veriler için dikey çizgiler ve bu verilere karşılık gelen frekans değerlerinin yatay çizgilerle kesiştiği noktalar işaretlenmesiyle elde edilir.
  • Sık kullanılan grafiklerdendir.
  • Çubuk grafiğin tepe noktaları çizgilerle birleştirilerek hazırlanabilir.
 •   
 •   
 •   
 • Daire (pie) Grafik
 • Daire (pie) Grafik
  • Oranlı frekanslar 360 ile çarpılarak her bir kategorinin 360 dereceden alacağı pay belirlenip, belirlenen açı genişliklerine göre dilimlere ayrılarak çizilir.
  • 2 ve 3 boyutlu olarak çizilebilir (2 boyutlu daha okunabilirdir).
 •     
 •   
 •   
 • Kutu (boxplot) Grafik
 • Kutu (boxplot) Grafik
  • Kartillere göre yorumlanır.
  • Şeklin uzunluğu çeyrekler arasındaki aralıktır.
  • Birinci kartil ile üçüncü kartil arasındadır.
  • Veriler normal dağılıyorsa medyan kutu tam ortadadır (merkezdedir).
  • Eğer veriler sağa çarpıksa kutu altında, sola çarpıksa kutu merkezin üzerindedir.
 •   
 •   
 •   
 • Histogram Grafik
 • Histogram Grafik
  • Birbirine bitişik olan dikdörtgenler dizisidir.
  • Dikdörtgenlerin tabanları (X ekseni) sınıf aralıklarını, yüksekleri (Y ekseni) ise frekans yoğunluklarını gösterir.
×