Giriş


Merhaba,

Anketis olarak sizlere basit, anlaması kolay, ayrıntıdan uzak, hap bilgiden oluşan bir rehber hazırladık.

Bu rehberde bulacaklarınız;

 • Terimler: İçerik boyunca karşılaşacağınız "veri, istatistik, parametre, ortalama, örneklem..." gibi terimlerin ne olduğunu özetledik,
 •   
 •   
 • Değişkenler: Nicel - Nitel / Sürekli - süreksiz değişkenlerin ne olduklarını özetledik.
 •   
 •   
 • Veri Türleri: Nominal - Ordianal / Parametrik - Nonparametrik verinin ne olduğunu özetledik.
 •   
 •   
 • Ölçütler: Merkezi Eğilim (artimetik ortalama, geometrik ortalama, medyan, mod) - Yaygınlık (dağılım alanı, standart sapma, standart hata, varyans, çeyreklikler, yüzdelikler) ölçütlerini özetledik.
 •   
 •   
 • Grafikler: Çalışmalarınızda kullanabileceğiniz tablo ve grafik (bar, pie, line, box plot...) türlerini özetledik .
 •   
 •   
 • Evren - Örneklem: Evren ve örneklem hesaplamalarının nasıl yapılacağını özetledik.
 •   
 •   
 • Normal Dağılım: Analize başlamadan önce verinizi nasıl sınıflandırabileceğinizi (elimdeki veri parametrik mi nonparametrik mi?) özetledik.
 •   
 •   
 • İstatistik Test Seçimi: Testlerin ne olduğunu ve analiz yaparken hangi testi (Independent Samples T, Mann-Whitney U, ANOVA, Kruskall-Wallis...) kullanacağınızı özetledik.

  

Unutmayın... Bu anlattıklarımız gereksiz (bilgisayarın halihazırda hesaplayabildiği formüller) bilgilerden uzaktır.

Keyifli okumalar... 

  

Bonus: Zaman zaman burada hesaplaması sıkıcı ama gerekli formüllerin otomatik sürümünü yayınlayacağız...

×