Değişkenler (variables)


 • Nitel (kalitatif) Değişken nedir?
  • Kalite ve çeşit yönünden (derece yönünden değil) bir gözlemden diğerine farklılık gösteren değişkenlerdir. Genellikle sıfat, nitelik veya şöhret olarak adlandırılırlar.
  •    
  • Sayma ya da ölçme ile elde edilemezler.
  • Kelimlerle ifade edilirler.
  • Objektif bir ölçü birimiyle ölçülemezler.
  • Tür ve çeşit yönünden farklılık gösterirler.
  • Sınıflayıcı (nominal) ve sıralayıcı (ordinal) ölçeklerde kullanılırlar.
  • Genelde büyüklük sıraları yoktur.
  •    
  • Örnek: Cinsiyet, medeni durum, şehirler, markalar, renkler, eğitim düzeyi (ilköğretim - lise - üniversite)...
 •    
 •   
 • Nicel (kantitatif) Değişken nedir?
  • Farklı derecelerde az ya da çok değerler alabilen değişkenlerdir.
  •    
  • Sayma veya ölçmeyle elde edilirler.
  • Sayılarla ifade edilirler.
  • Objektif bir ölçübirimiyle kesin ve açık olarak ölçülebilirler.
  • Bir gözlemden diğerine derece yönünden farklılık gösterirler.
  • Eşit aralıklı (interval )ve oranlı (ratio) ölçeklerde kullanılırlar.
  • Büyüklük sıraları bellidir.
  •    
  • Örnek: Uzunluk, ağırlık, yaş, zaman, sıcaklık,hız, nüfus, aylık gelir, sınıftaki öğrenci sayısı, çocuk sayısı...
 •    
 •   
 • Bağımlı Değişken nedir?
  • Karşılaştırmalarda "etkilenen" değişkendir.
  • Örnek: Bir sınıftaki öğrencilerin cinsiyetlerine göre matematik dersinde aldıkları puanlar arasında fark var mıdır? sorusunda etkilenen değişken "matematik dersinden alınan puanlar"dır.
 •   
 •   
 • Bağımsız Değişken nedir?
  • Karşılaştırmalarda "etkileyen" değişkendir.
  • Örnek: Bir sınıftaki öğrencilerin cinsiyetlerine göre matematik dersinde aldıkları puanlar arasında fark var mıdır? sorusunda etkileyen değişken "öğrencilerin cinsiyetleri"dir.
×